Al geruime tijd zijn de bewoners van de Kaatstraat in afwachting van de herinrichting. Bomen, dubbele bomen, veiliger; kortom een sterkere uitstraling van deze straat die in de afgelopen decennia niet meedeed om de schoonheidsprijs voor infrastructureel werk. Nu het werk aan Zijdebalen tot een eind komt kan er begonnen worden met de inrichting en daarover heeft “de Elf Provinciën” een brief gestuurd aan de omwonenden.

Geachte heer/mevrouw,

Van diverse bewoners hebben wij vragen gekregen over de afronding van de werkzaamheden aan het trottoir voor en om het gebouw, het wegdek, de ingebruikname van de nummerplaatherkenning voor het garagehek en de afwerking van de hallen. Alle genoemde werkzaamheden staan nadrukkelijk in verband met elkaar. Middels dit schrijven zullen wij u hierover informeren.

In ons oorspronkelijke bouwplan was de herinrichting van de Kaatstraat meegenomen waarbij het doel van de Gemeente Utrecht en de vastgoedeigenaar was om het gebouw en de straat gelijktijdig op te leveren. Helaas is gebleken dat de voorbereidingen voor de herinrichting van de Kaatstraat is uitgelopen. Het betreft hier een stuk openbare ruimte welke ook belangrijk is voor de bus- en alarmdiensten. Daarnaast maakt de Kaatstraat deel uit van een verkeersroute die in ontwikkeling is, de zogeheten Votulastroute. Hier lopen wij op vooruit, dit heeft het een heel lastig en tijdrovend traject gemaakt.

Inmiddels zijn de plannen voor de herinrichting van de Kaatstraat nagenoeg definitief, hieronder leggen wij u uit wat er gedaan wordt aan het trottoir, het fietspad en het wegdek. Om het te verduidelijken is een situatieschets bijgevoegd.

Het trottoir aan de nieuwbouwzijde zal flink verbreed worden waarbij dezelfde straatbakstenen als het achterliggende Zijdebalen worden gebruikt. In het trottoir zullen een aantal boomvakken opgenomen worden en er zullen fietsnietjes worden geplaatst. De instap van de nieuwbouw aan de Kaatstraat is te hoog ten opzichte van het huidige wegdek, dit wordt opgelost door aanpassing van de bolling van het wegdek en het plaatsen van extra kolken. De rijbanen worden versmald naar het minimum van 3,25 meter breed en de Portugese keitjes worden aan de nieuwbouw zijde verwijderd. Door deze oplossing worden de grote mankementen van het wegdek weggenomen en zal de trillings- en het geluidsoverlast ook afnemen.

Als eerste zal er gestart worden met het trottoir aan de nieuwbouwzijde en de wens van betrokken partijen is dit af te ronden voor de bouwvak. Het wegdek en het aanliggende fietspad hopen we dan in de zomervakantie af te kunnen ronden. Zodra de bestrating bij de inrit van de parkeergarage aangebracht wordt, worden de detectie lussen aangebracht. Pas daarna kan de nummerplaat herkenning in werking worden gezet. Verder worden de vloermatten achter de entreedeuren aangebracht zodra de bestrating voor de entreehallen gereed is, daarmee zijn ook de werkzaamheden aan de entreehallen afgerond.

Met vriendelijke groet, De Elf Provinciën.

 

Situatieschets:

Schets inrichting Kaatstraat